Thành phố Hồ chí Minh

Bế giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (tại phía nam) tổ chức tại viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/10/2019, Viện Y tế công cộng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho 110 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, …

Xem thêm>>

Tổ chức đi thực tế khóa vi đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tiếp nối việc tổ chức thành công cho các học viên khóa II đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế tại tỉnh Đồng Tháp năm 2018, Viện Y tế công cộng TPHCM đã tiếp tục khai giảng khóa VI vào ngày 8/4/2019. Sau giai đoạn 1 học tâp …

Xem thêm>>

Khai giảng khóa vi chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (tại phía nam) (8/4 – 28/6/2019)

Sau 05 khóa học được tổ chức thành công tại Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Y tế công cộng năm 2018, hôm nay ngày 08/04/2019 Viện Y tế Cộng Cộng Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Lễ khai giảng khóa tiếp theo Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản …

Xem thêm>>

Bế giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (tại phía Nam)

Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế giao cho Viện Y tế công cộng TPHCM tổ chức bế giảng 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho 96 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung …

Xem thêm>>

Khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế phía nam: thực tế tại Đồng Tháp

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế phía Nam, Viện Y tế công cộng TP.HCM đã tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các lãnh đạo quản lý thuộc Sở Y tế, Bệnh viện, Viện, Trung tâm Y tế dự phòng / …

Xem thêm>>

Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (tại phía nam)

Ngày 12/10/2018, tại Viện Y tế công cộng TP. HCM, Bộ Y tế tổ chức khai giảng 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho 96 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung …

Xem thêm>>

Giám sát đào tạo khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn tại Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông

Thực hiện kế hoạch Giám sát các Khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn được tổ chức tại các tỉnh phía Nam. Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh đã cử đoàn giám sát việc tổ chức khóa học lần lượt tại 3 tỉnh Khánh Hòa, …

Xem thêm>>