Tin tức chung của dự án

Họp thống nhất kế hoạch năm 2017 của dự án giáo dục và đào tạo nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế (HPET)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án (QLDA) “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) tổ chức buổi họp để trao đổi và thống nhất kế hoạch năm 2017 của dự án HPET. Chủ trì: GS.TS. Lê Quang Cường, …

Xem thêm>>

Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 230/QĐ-BYT ngày 25/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định Đề cương đổi mới đào tạo dựa trên năng lực (Grant) thuộc Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), Bộ …

Xem thêm>>

Hội thảo thống nhất khung năng lực và định hướng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo quản lý y tế các tuyến

Ngày 2016/02/12 tại Nhà khách Quốc hội, vì vậy 02 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội under the sự chủ trì of PSG.TS. Phan Văn Tường – Đại diện trường Đại học Y tế công cộng was tổ chức buổi hội thảo thống nhất khung năng lực and định hướng chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo y …

Xem thêm>>

Hội nghị Giới thiệu và triển khai các hoạt động của Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế ngày 22/11/2016 tại Thành phố Đà Lạt

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng là đơn vị thứ hai tổ chức Hội nghị triển khai tất cả các hoạt động thuộc Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) với mục tiêu giới thiệu, phổ biến tất cả các hoạt động của Dự án HPET cho …

Xem thêm>>

Cuộc họp thảo luận định hướng triển khai và lộ trình xây dựng ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi chung Bác sĩ đa khoa

Trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (Dự án HPET), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi kỳ thi chung tiến tới thi chứng chỉ hành nghề cho Bác sĩ …

Xem thêm>>

Hội thảo định hướng triển khai và lộ trình phát triển ngân hàng câu hỏi cho kỳ thi chung tiến tới thi Chứng chỉ hành nghề cho Bác sĩ đa khoa (BSĐK)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế về việc triển khai các gói kinh phí hỗ trợ đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, ngày 24-25/10/2016, tại Hà Nội, Ban QDLA “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” …

Xem thêm>>

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp báo cáo, rà soát tiến độ hoạt động năm 2016 Dự án HPET

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, ngày 06/10/2016, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Ban QLDA “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) sử dụng vốn vay ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo …

Xem thêm>>

Thứ trưởng Lê Quang Cường chủ trì họp giao ban “Báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án HPET” tháng 9/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc Họp Rà soát các hoạt động và đề xuất giải pháp thực hiện Dự án HPET, ngày 29/9/2016, tại Bộ Y tế Ban QLDA “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) sử dụng vốn vay …

Xem thêm>>

Hội thảo Hướng dẫn phát triển chương trình giảng dạy y khoa dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế về việc triển khai các gói kinh phí hỗ trợ đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, ngày 16/08/2016, tại Hà Nội, Ban QDLA “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” …

Xem thêm>>