Họp thẩm định đề cương đổi mới chương trình đào tạo Điều dưỡng dựa trên năng lực thuộc Dự án Giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 230/QĐ-BYT ngày 25/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định Đề cương đổi mới đào tạo dựa trên năng lực (Grant) thuộc Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET), Bộ Y tế tổ chức Họp thẩm định đề cương các gói Grant Điều dưỡng (ĐD) của trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng.Chủ trì: GS. TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng.
Thời gian: 14h00, thứ 5, ngày 29/12/2016.
Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, Bộ Y tế, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
– Các thành viên Hội đồng chuyên môn thẩm định đề cương đổi mới đào tạo dựa trên năng lực của Bộ Y tế (theo Quyết định số 230/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế);
– Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng;
– Các thành viên Dự án HPET.
Tại cuộc họp, đại diện các trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã báo cáo tóm tắt Đề cương gói Grant ĐD của trường. Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế đã tiến hành thẩm định các nội dung đề cương trong đó tập trung vào phương pháp tiếp cận đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực và kế hoạch, cách thức xây dựng chương trình đào tạo đổi mới. Ngoài ra, một số minh chứng theo Báo cáo tự đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, học tập, chương trình đào tạo ĐD cũng được các thành viên hội đồng đặt câu hỏi xác minh.
Về cơ bản, Hội đồng Bộ Y tế đã thống nhất thông qua việc ghi vốn viện trợ đối với đề cương của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.
Một số hình ảnh của cuộc họp:

Ban QLDA HPET

Check Also

Họp thống nhất kế hoạch năm 2017 của dự án giáo dục và đào tạo nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế (HPET)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Quản lý …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *