Recent Posts

Hội thảo Xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực quản lý cơ bản cán bộ quản lý tuyến xã

Trọng khuôn khổ Hợp phần 2 của Dự án Giáo dục and Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET), Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo based on năng lực quản lý cơ bản cán bộ quản lý tuyến …

Xem thêm>>