Recent Posts

Bế giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (tại phía Nam)

Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế giao cho Viện Y tế công cộng TPHCM tổ chức bế giảng 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho 96 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung …

Xem thêm>>

Khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế phía nam: thực tế tại Đồng Tháp

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế phía Nam, Viện Y tế công cộng TP.HCM đã tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các lãnh đạo quản lý thuộc Sở Y tế, Bệnh viện, Viện, Trung tâm Y tế dự phòng / …

Xem thêm>>

Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế (tại phía nam)

Ngày 12/10/2018, tại Viện Y tế công cộng TP. HCM, Bộ Y tế tổ chức khai giảng 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho 96 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung …

Xem thêm>>