Recent Posts

Giám sát đào tạo khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn tại Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông

Thực hiện kế hoạch Giám sát các Khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn được tổ chức tại các tỉnh phía Nam. Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh đã cử đoàn giám sát việc tổ chức khóa học lần lượt tại 3 tỉnh Khánh Hòa, …

Xem thêm>>