Recent Posts

Thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng Quản lý y tế cho Trưởng trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Thực hiện kế hoạch “Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn” – thuộc dự án HPET, Viện Y tế công cộng TP.HCM đã tổ chức buổi thẩm định tài liệu “đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, …

Xem thêm>>